Giải Bài Tập Công Nghệ 11 – Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 11 – Bài 9 : Bản vẽ cơ khí giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 47 Công nghệ 11: Hãy đọc bản vẽ giá đỡ và cho biết các nội dung chính của bản vẽ chi tiết

  Lời giải:

  Bài này đang trong quy trình biên soạn .

  Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 48 Công nghệ 11: Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (hình 9.4) và cho biết các nội dung chính của bản vẽ lắp

  Lời giải:

  Nội dung chính của bản vẽ lắp :
  – Khung tên : Bộ giá đỡ .
  – Tỉ lệ 1 : 2 .
  – Bảng kê :
  + Tấm đỡ – 1 .
  + Giá đỡ – 2 .
  + Vít M6x24 – 4 .
  – Hình màn biểu diễn : Hình chiếu bằng, hình cắt ở hình chiếu đứng và ở hình chiếu cạnh .
  – Kích thước .
  – Phân tích chi tiết : Giá đỡ đặt trên tấm đỡ, Vít M6x24 csoo định giá đỡ và tấm đỡ .
  – Trình tự tháo lắp : Tháo 3 – 2 – 1. Lắp 1 – 2 – 3. Đỡ trục và con lăn .

  Câu 1 trang 52 Công nghệ 11: Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết.

  Lời giải:

  – Bản vẽ chi tiết bộc lộ hình dạng, size và nhu yếu kĩ thuật của chi tiết, được dùng để sản xuất và kiểm tra chi tiết .
  – Để lập bản vẽ chi tiết ta có 4 bước lần lượt như sau :

      + Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

  + Vẽ mờ .
  + Tô đậm .
  + Ghi phần chữ .

  Câu 2 trang 52 Công nghệ 11: Bản vẽ lắp dùng để làm gì?

  Lời giải:

  Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp những chi tiết .

  Bài 1 trang 52 Công nghệ 11: Bản vẽ có các hình chiếu và hình cắt nào? Chúng được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ mấy?

  Lời giải:

  – Bản vẽ có hình chiếu bằng. Ở hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình cắt .
  – Chúng được vẽ theo chiêu thức góc chiếu thứ nhất .

  Bài 2 trang 52 Công nghệ 11: Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào? Số lượng là bao nhiêu?

  Lời giải:

  Bộ giá đỡ gồm có : 4 chiếc vít M6x24, 2 giá đỡ, 1 tấm đỡ .

  Bài 3 trang 52 Công nghệ 11: Cách tháo lắp các chi tiết của bộ giá đỡ như thế nào?

  Lời giải:

  Ta tháo theo thứ tự sau : Vít – giá đỡ – tấm đỡ. Khi lắp vào ta lắp theo thứ tự ngược lại tấm đỡ – giá đỡ – vít .

  Bài 4 trang 52 Công nghệ 11: Các kích thước ghi trên bản vẽ là kích thước của bộ phận nào?

  Lời giải:

  – Kích thước chung của bộ giá đỡ là : 290, 100, 112 .
  – Kích thước khoảng cách lỗ của giá đỡ với tâm đế là 74 .
  – Kích thước khoảng cách giữa những lỗ của tấm dung để lawmsp vít là 164 và 50 .

  – Kích thước của giá đỡ là 25.

  – Kích thước của lỗ giá đỡ là 40 .
  – Kích thước chung của hai giá đỡ là 40 .